.:: سامانه ثبت نام در سمینار ها و دوره های آموزشی ::.


رديفعنوان دوره آموزشیتاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
1 سخنرانی علمی بازخوانی تجارب بیش از 300آزمایش استاتیکی و دینامیکی با استفاده از دستگاه سه محوری قطر بزرگ(راهنمای انجام،تحلیل و مدلسازی) 16اسفند ماه 961396/12/161396/12/16 Details
2 سخنرانی علمی بررسی ساخت ملات های سبک و بستر نازک با کاربردهای مختلف 25بهمن ماه 961396/11/251396/11/25 Details
3 سخنرانی علمی معرفی سیستم های آب بند و نم بند کننده بتن 18بهمن ماه 961396/11/181396/11/18 Details
4 دوره آموزشی عملکرد شبکه حمل و نقل پس از زلزله 17بهمن ماه 961396/11/171396/11/17 Details
5 سخنرانی علمی بررسی ویژگی های اپتیکی حرارتی رنگ های با عملکرد حرارتی بهبودیافته قابل استفاده در نمای ساختمان و سیستم های غیرفعال خورشیدی برای مناطق سردسیر 11بهمن ماه 961396/11/111396/11/11 Details
6 سخنرانی علمی بررسی عملکرد و امکان سنجی بهره گیری از پوشش ها و صفحات منعکس کننده(تابشی)در پوسته خارجی ساختمان ها و تدوین راهنمای کاربرد آن 9بهمن ماه 961396/11/091396/11/09 Details
7 دوره آموزشی بتن های ویژه در مناطق دریایی و الزامات دوام و واکنش های قلیایی سیلیسی در بتن 8بهمن ماه 961396/11/081396/11/08 Details
8 دوره آموزشی اخلاق مهندسی 3 و 4 بهمن ماه 961396/11/031396/11/04 Details

اندازه صفحه :
select
   صفحه اول   1   صفحه آخر        صفحه :   1    از :   1